Hjertets Kunst

Winie Sørensen

Gennem min passion for samspillet mellem min inspirationskilde naturen og kunsten søger jeg som billedkunstner at bringe andre glæde og dermed gøre mit eget og andres liv mere farverigt og smukt.

Jeg bevæger mig både indenfor den figurative og den abstrakte billedkunst. Kunstnerisk set har jeg fundet mit ståsted i akrylmaleriet, idet det passer bedst til mit temperament, men jeg har tillige gjort mig i akvarel, soft pastels og kultegning.

Udover at jeg har tegnet og malet siden jeg var barn, har jeg siden 1990 taget undervisning hos billedkunstner Håkan Nyström. Håkan har været og er stadig en meget stor inspirator for mig og en eminent formidler af maleteknikker. Derudover har jeg deltaget i mange forskellige tegne- og malekurser, bl.a. på Akademiet for Tegning & Design. Jeg har været i praktik som kulissemaler på det Kgl. Teaters gamle scene samt som teknisk tegner hos en virksomhed. Kort sagt, så har jeg afprøvet mine evner og talenter i mange forskellige sammenhænge og har derigennem hele tiden udviklet mig.

Jeg har udstillet og solgt mine malerier siden 2009. Vil du vide mere om mig - klik her.


Who am I?

Through my passion for the interaction between art and my inspirational source, which is nature, I seek to bring myself and others joy and a more colorful and beautiful life through my paintings.

I paint both figurative and abstract paintings. Artistically, I have found my stand in acrylic painting because it suits my temper, but I have also painted with watercolors and soft pastels.

I am a self-taught artist. However, since 1990 I have been taken lessons by Håkan Nyström. Håkan is a professional artist who has been and still is a very great inspiratory for me and an eminent teacher of painting techniques. Futhermore, I have participated in a variety of drawing and painting courses, including one at the Academy of Drawing & Design. I have enjoyed two different internships, one internship at the Danish Royal Theatre where I learned about how to paint and make theatrical scenery. The other internship was with a company as a technical designer. To sum up, I have tested my skills and talents in many different contexts and thereby constantly developed my skills.

I have exhibited and sold my paintings since 2009. Do you want to know more - click here.